Relacja z wydarzenia

Opis relacji

W dniu 9 października 2019 r. w Warszawie, w ramach „Dni Uczenia się Dorosłych 2019”, odbyła się zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konferencja projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem tego innowacyjnego, autorskiego projektu – realizowanego przez Fundację w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) – jest opracowanie modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi (tj. rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społecznych). Rezultaty i rekomendacje końcowe projektu mają przyczynić się do wypracowania strategii działań systemowych podejmowanych na poziomie całego kraju.
Choć Polacy, na tle innych państw UE, są bardzo dobrze wykształceni (w 2016 r. odsetek osób z niskim wykształceniem w Polsce wynosił 8,7%, w całej UE 20,7%) to jednak z badań CEDEFOP-u wynika, że aż 29%-42%, tj. 6-8,4 mln dorosłych mieszkańców naszego kraju potrzebuje poprawy umiejętności podstawowych. Nie dotyczy to tylko osób wykluczonych czy słabo wykształconych, ale również tych z wykształceniem średnim i wyższym oraz aktywnych na rynku pracy.
Przywołane statystyki stanowiły tło dla podjętych w trakcie konferencji wystąpień. Licznie przybyłych uczestników - potencjalnych grantobiorców przywitali: dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE, Anna Wolska, Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w IBE oraz Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Wystąpienia plenarne stanowiły próbę opisu doświadczeń międzynarodowych i krajowych w podnoszeniu umiejętności podstawowych. Anna Nikowska, krajowy ekspert w Komisji Europejskiej, odwołując się do Zalecenia w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling pathways. New opportunities for Adults) przyjętego przez Radę Unii Europejskiej, w dniu 19 grudnia 2016 r., przedstawiła tryb wdraż


Liczba uczestników: 150

Strona z relacją


Szansa – nowe możliwości dla dorosłych

Szansa – nowe możliwości dla dorosłych

Rodzaj wydarzenia: Konferencja/kongres

Województwo: mazowieckie

Miasto: Warszawa

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Data wydarzenia: 2019-10-09 09:00 - 2019-10-09 17:00

Opis wydarzenia

Celem konferencji jest przybliżenie potencjalnym grantobiorcom oraz interesariuszom informacji na temat projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych. Wydarzenie będzie skupiać się na konsultacji merytorycznej na temat warunków naboru grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.


Link do rejestracji: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/458858/szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych.html Program: http://szansa-power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/program-konferencji-3.pdf

Do kogo skierowane jest wydarzenie ?

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli różnych ministerstw, administracji lokalnej i regionalnej, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, ośrodków LOWE, rynku pracy, promujących przedsiębiorczość oraz zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym i innych podmiotów strategicznych zainteresowanych wymianą doświadczeń oraz wsparciem dla osób dorosłych w zakresie nabywania podstawowych umiejętności (literacy, numeracy, ICT skills) oraz takich kompetencji społecznych jak np. komunikacja interpersonalna, dostosowanie do zmian, praca w zespole, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów.

Uwaga! Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Strona wydarzenia

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane Mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie edurosli.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się