Relacja z wydarzenia

Opis relacji

W dniu 15.10.2019 w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Partnera Kampanii Społecznej „Dni uczenia się dorosłych 2019” zrealizowano autorski warsztat „Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu życiowego” (ID 358), który został opracowany i przeprowadzony przez Jolantę Spętana. Udział w warsztacie zgłosiło 9 uczestników, mieszkańców województwa Wielkopolskiego tworzących zróżnicowaną pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wykonywanego zawodu grupę.

W pierwszej części warsztatu bazując na metodzie wykładowej z elementami aktywizacji grupy, przekazano uczestnikom wiedzę z zakresu kryzysu życiowego (obejmującą rodzaje, przyczyny, skutki, etapy kryzysu), katalog zachowań autodestrukcyjnych (pośrednich i bezpośrednich), syndromu presuicydalnego, a także profilaktyki egzystencjalnej z odniesieniem do teorii sensu życia V. Frankla oraz odporności psychicznej (czynniki ryzyka, czynniki ochronne). Przedstawiono również wybrane formy wsparcia zarówno instytucjonalnego jak i środowiskowego.

Druga część warsztatu obejmowała zestaw praktycznych ćwiczeń dotyczących wskazania zróżnicowanych zasobów wobec kryzysu, mających na celu podniesienie kompetencji w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
W ramach jednego z ćwiczeń uczestnicy zaproszeni zostali do jego kontynuacji po zakończeniu warsztatu. Na zakończenie zajęć wręczono uczestnikom pisemne potwierdzenia udziału w warsztacie.


Liczba uczestników: 9


Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu życiowego

Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu życiowego

Rodzaj wydarzenia: Warsztat/szkolenie/trening/seminarium/spotkanie/dyskusja

Województwo: wielkopolskie

Miasto: Środa Wielkopolska

Organizator: Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

Data wydarzenia: 2019-10-15 16:00 - 2019-10-15 17:30

Opis wydarzenia

Główne cele warsztatu skupiają się wokół: 1) Przekazania wiedzy z zakresu profilaktyki egzystencjalnej i kryzysu życiowego dotyczącej: a) przyczyn, skutków, rodzajów sytuacji kryzysowych, w tym kryzysu egzystencjalnego związanego z brakiem poczucia sensu życia, b) ryzyka zachowań autodestrukcyjnych, w tym również zamachów samobójczych, c) czynników ryzyka i czynników ochronnych, d) profilaktyki egzystencjalnej. 2) Wzmocnienia kompetencji w obszarze: a) samodzielnego radzenia sobie w sytuacji kryzysowej bazując na zasobach, b) szukania pomocy/wsparcia środowiskowego/specjalistycznego, c) uwrażliwienia i rozpoznawanie symptomów kryzysu egzystencjalnego u innych, zwłaszcza u osób bliskich.

Do kogo skierowane jest wydarzenie ?

Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych na różnych etapach i w różnych fazach życia, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i wzmocnieniem kompetencji w zakresie profilaktyki egzystencjalnej oraz radzenia sobie w sytuacji kryzysu życiowego.

Uwaga! Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Strona wydarzenia

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane Mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie edurosli.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się